Κουβάς για στάχτες No110

Κουβάς για στάχτες. Διαστάσεις: 24cm Διάμετρος και 30cm Ύψος.