Λέβητας ξύλου BURNiT PyroBurn

O λέβητας ξύλου BURNIT PyroBurn της SUNSYSTEM αποτελεί ένα σύγχρονο λέβητα πυρόλυσης με υψηλή θερμιδική απόδοση.

O λέβητας ξύλου BURNIT PyroBurn της SUNSYSTEM αποτελεί ένα σύγχρονο λέβητα πυρόλυσης με υψηλή θερμιδική απόδοση, σχεδιασμένος με γνώμονα την οικονομική και οικολογική θέρμανση. Ο λέβητας πυρόλυσης Pyroburn προσφέρει μεγάλη ευκολία στη χρήση και την εγκατάσταση, ενώ ο έλεγχος της καύσης αλλά και τα συστήματα ασφαλείας εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Η διαδικασία της καύσης παρακολουθείται ηλεκτρονικά, αυξομειώνοντας την ταχύτητα προσαγωγής αέρα στο χώρο καύσης, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη και μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου. Η μεγάλη οθόνη ενδείξεων που διαθέτει ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για όλες τις παραμέτρους της καύσης. Η κατασκευή και η λειτουργία του εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN303-5.

Ο λέβητας εκτός από τη θέρμανση του χώρου σας, παρέχει και τη δυνατότητα για ζεστά νερά χρήσης.

Στους λέβητες πυρόλυσης ή λέβητες αντεστραμμένης φλόγας η καύση των ξύλων γίνεται σε δύο στάδια. Στην πρώτη φάση τα ξύλα καίγονται στον επάνω θάλαμο με την μέθοδο της αντεστραμμένης φλόγας. Τα αέρια που παράγονται στον πρώτο θάλαμο οδηγούνται προς τα κάτω στο δεύτερο θάλαμο, όπου καίγονται σε κεραμική επιφάνεια και σε υψηλή θερμοκρασία προσφέροντας απόδοση μέχρι 92%. Ένα βεντυλατέρ στέλνει αέρα ή κλείνει εντελώς την παροχή του στο χώρο καύσης ελέγχοντας σε μεγάλο βαθμό την καύση των ξύλων σύμφωνα με την ζήτηση που υπάρχει από τον θερμοστάτη χώρου. Έτσι η θερμοκρασία ελέγχεται επαρκώς ώστε να μην ξεφεύγει από τα επιθυμητά όρια ή σχεδόν να κλείνει όταν δεν υπάρχει ζήτηση.

Επειδή η καύση γίνεται με μεγάλο βαθμό απόδοσης τα υπολείμματα της καύσης είναι σε μικρή ποσότητα σε σχέση με την απλή καύση, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τον καθημερινό καθαρισμό του λέβητα.

Επίσης κατά την πυρόλυση δεν παράγονται ορατά καυσαέρια σε σχέση με άλλες συσκευές καύσης ξύλου.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πυρολυτικού λέβητα BURNIT:

  • Ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα ανεμιστήρα ανάλογα με τις ανάγκες του λέβητα
  • Ευκολία στον καθαρισμό του λέβητα και της καμινάδας, χωρίς να απαιτείται     αποσυναρμολόγησή του.
  • Ειδικός σχεδιασμός για αποφυγή εξόδου καπνού στο λεβητοστάσιο κατά το γέμισμα του λέβητα με ξύλα.
  • Μεγάλη πόρτα τροφοδοσίας ξύλων, μήκους έως και 500mm.
  • Θάλαμος καύσης περιβαλλόμενος από κεραμικές πλάκες.
  • Θάλαμος καύσης με μεγάλη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας.
  • Ηλεκτρονικός έλεγχος με οθόνη LED.
  • Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία.

Τύπος: PB 25
Ισχύς: 25 kw
Μήκος: 1000 mm
Πλάτος: 750 mm
Ύψος: 1360 mm
Χώρος καύσης: 140 lt
Βάρος: 460 kg
Πίεση λειτουργίας: 2.5 bar
Όγκος Νερού: 68 lt
Καπνοδόχος: 150 / 1075 mm
Είσοδος κρύου νερού: 1 ½”
Έξοδος ζεστού νερού: 1 ½”
Εκκένωση: ½”

Τύπος: PB 40
Ισχύς: 40 kw
Μήκος: 1000 mm
Πλάτος: 750 mm
Ύψος: 1440 mm
Χώρος καύσης: 170 lt
Βάρος: 510 kg
Πίεση λειτουργίας: 2.5 bar
Όγκος Νερού: 75 lt
Καπνοδόχος: 150 / 1075 mm
Είσοδος κρύου νερού: 1 ½”
Έξοδος ζεστού νερού: 1 ½”
Εκκένωση: ½”