Προστατευτικό τζακιού No2512

Προστατευτικό τζακιού μονόφυλλο με λάμα σκαπιτσαριστή με διακόσμηση φοίνικα.

Related Products

Προστατευτικό τζακιού No2450
Προστατευτικό τζακιού τρίφυλλο με απλή λάμα και διακόσμηση με φύλλα.
Προστατευτικό τζακιού No2451
Προστατευτικό τζακιού τρίφυλλο με απλή λάμα και διακόσμηση μπουμπούκι με πετράδι.
Προστατευτικό τζακιού No2452
Προστατευτικό τζακιού τρίφυλλο με απλή λάμα και διακόσμηση με φοίνικα.
Προστατευτικό τζακιού No2300
Προστατευτικό τζακιού τρίφυλλο με απλή λάμα και διακόσμηση με μαργαρίτα.
Προστατευτικό τζακιού No2360
Προστατευτικό τζακιού κουάτρο με απλή λάμα ίσια.