Βιοαιθανόλης

Τζάκι ίσιο 65-85 Βιοαιθανόλης
Τα οικολογικά τζάκια βιοαιθανόλης ζεσταίνουν το χώρο σας με τη χρήση βιοαιθανόλης ή αιθυλικής αλκοόλης
Τζάκι στρόγγυλο 53-88 Βιοαιθανόλης
Τα οικολογικά τζάκια βιοαιθανόλης ζεσταίνουν το χώρο σας με τη χρήση βιοαιθανόλης ή αιθυλικής αλκοόλης
Τζάκι ορθογώνιο 20-60 Βιοαιθανόλης
Τα οικολογικά τζάκια βιοαιθανόλης ζεσταίνουν το χώρο σας με τη χρήση βιοαιθανόλης ή αιθυλικής αλκοόλης
Τζάκι wood Βιοαιθανόλης
Τα οικολογικά τζάκια βιοαιθανόλης ζεσταίνουν το χώρο σας με τη χρήση βιοαιθανόλης ή αιθυλικής αλκοόλης
Τζάκι metal Βιοαιθανόλης
Τα οικολογικά τζάκια βιοαιθανόλης ζεσταίνουν το χώρο σας με τη χρήση βιοαιθανόλης ή αιθυλικής αλκοόλης
Τζάκι flower Βιοαιθανόλης
Τα οικολογικά τζάκια βιοαιθανόλης ζεσταίνουν το χώρο σας με τη χρήση βιοαιθανόλης ή αιθυλικής αλκοόλης
Τζάκι inox Βιοαιθανόλης
Τα οικολογικά τζάκια βιοαιθανόλης ζεσταίνουν το χώρο σας με τη χρήση βιοαιθανόλης