Καπναγωγοί

Καμπύλες 45 και 90 μοιρών
Καμπύλες 45 και 90 μοιρών μονού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα
Συστολή ομόκεντρη
Συστολή ομόκεντρη μονού τοιχώματος
Ταφ μονού τοιχώματος
Ταφ μονού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα διάφορα μεγέθη
Απόληξη καπναγωγού
Απόληξη καπναγωγού από ανοξείδωτο χάλυβα.
Απόληξη καπναγωγού περιστροφική
Απόληξη καπναγωγού περιστροφική, από ανοξείδωτο χάλυβα.
Απόληξη καπναγωγού BIRD
Απόληξη καπναγωγού BIRD, από ανοξείδωτο χάλυβα.
inox διπλού τοιχώματος ευθείας ραφής
Καπναγωγοί inox διπλού τοιχώματος ευθείας ραφής, διάφορα μεγέθη
Ελικοειδούς μορφής μονού τοιχώματος
Καπναγωγοί ελικοειδούς μορφής μονού τοιχώματος διάφορα μεγέθη.
inox μονού τοιχώματος
Καπναγωγοί inox μονού τοιχώματος ευθείας ραφής, διάφορα μεγέθη