Λέβητες ξύλου

Λέβητες Ξύλου Πυρόλυσης Astra
Οι ξυλολέβητες της εταιρείας Astra προορίζονται για τη θέρμανση διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, μικρών βιομηχανικών κτιρίων και δημοσίων χώρων.
Λέβητας ξύλου BURNiT PyroBurn
O λέβητας ξύλου BURNIT PyroBurn της SUNSYSTEM αποτελεί ένα σύγχρονο λέβητα πυρόλυσης με υψηλή θερμιδική απόδοση.
Λέβητας ξύλου Wood-fired boiler WBS
O λέβητας ξύλου BURNIT WBS της SUNSYSTEM αποτελεί ένα σύγχρονο λέβητα στερεών καυσίμων υψηλής θερμικής απόδοσης.
Λέβητας ξύλου BURNiT Solid Active
O λέβητας ξύλου BURNIT Solid Active της SUNSYSTEM αποτελεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό λέβητα στερεών καυσίμων υψηλής θερμικής απόδοσης.
Λέβητες ξύλου ATMOS
Οι λέβητες Atmos εξασφαλίζουν οικονομία στην καύση. Ο θάλαμος καύσης είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πάχους 6 mm.
Λέβητας ξύλου finix FW
Η σειρά λεβήτων finix FW κατασκευάζεται από χάλυβα ειδικής σύστασης για αντοχή στην έντονη καύση των στερεών καυσίμων.