Σόμπες πετρελαίου

Σόμπα πετρελαίου αερόθερμη S 560
Σόμπα κουζίνα πετρελαίου αερόθερμη μέγιστης απόδοσης 21000 kcal/h
Σόμπα πετρελαίου Τ-200
Σόμπα πετρελαίου αερόθερμη μέγιστης απόδοσης 20000 kcal/h
Σόμπα πετρελαίου Τ-180
Σόμπα πετρελαίου αερόθερμη μέγιστης απόδοσης 18000 kcal/h
Σόμπα πετρελαίου Τ-150
Σόμπα πετρελαίου αερόθερμη μέγιστης απόδοσης 15000 kcal/h
Σόμπα πετρελαίου Τ-120
Σόμπα πετρελαίου μέγιστης απόδοσης 12000 kcal/h
Σόμπα πετρελαίου Τ-100
Σόμπα πετρελαίου μέγιστης απόδοσης 10000 kcal/h
Σόμπα πετρελαίου Τ-80
Σόμπα πετρελαίου μέγιστης απόδοσης 8000 kcal/h
Σόμπα πετρελαίου Τ-70
Σόμπα πετρελαίου μέγιστης απόδοσης 7000 kcal/h
Σόμπα – τζάκι πετρελαίου ΤΖ-140
Σόμπα - τζάκι πετρελαίου μέγιστης απόδοσης 14000 kcal/h.
Σόμπα – τζάκι πετρελαίου Τ-12
Σόμπα - τζάκι πετρελαίου μέγιστης απόδοσης 12000 kcal/h.
Σόμπα – κουζίνα πετρελαίου Κ-100
Σόμπα - κουζίνα πετρελαίου με 2 εστίες μαγειρέματος και φούρνο.
Σόμπα – κουζίνα πετρελαίου Κ-170
Σόμπα - κουζίνα πετρελαίου ιδανική για μαγείρεμα με φούρνο.